Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

14 napos termék visszaküldés

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak (Ptk: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket. 

 

Jelen tájékoztató hiányában a fogyasztó a 14 napos határidőn túl további tizenkét hónap elteltéig jogosult gyakorolni az elállási jogát.

 

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

 

Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles a szolgáltató a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. Ez alól kivétel, ha a fogyasztó olyan fuvarozási módot választott, amely többletköltséggel jár, és amely a szokásos fuvarozástól eltérő. A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén a szolgáltató a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.

 

Olyan termékek esetén amelyek a Megrendelő külön kívánságára egyedileg kerülnek legyártásra, nem érvényesíthető a vásárlástól való elállás joga.

 

A Vevő nem élhet az elállási jogával abban az esetben, ha bizonyítottan kárt tett a termékben, ide tartozik különösen a hiányos visszaküldés, illetve a termék bármilyen egyéb megrongálása. 

 

A Vevőt nem illeti meg az elállás joga olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Az ilyen termék visszavétele a Szolgáltatótól nem várható el abban az esetben, ha a Fogyasztó a termék csomagolását már felbontotta, mivel ilyenkor a termék higiéniai minősége már nem garantálható.

 

A kormányrendelet az alábbi linken olvasható:

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor

 

Az elállási jog gyakorlásának menete:

 

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését a termék kézhezvételétől számított tizennégy napon belül egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben Horváth Gabriella Anna e. v. 2366 Kakucs, Gizella utca 110., vagy email-ben: bonimedwebaruhaz@gmail.com. címre.Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, emailben történt jelzésnél az email küldési dátumát.

 

Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolnia postára adás dátumát.

 

A megrendelt terméket postai úton juttassa vissza címünkre: Horváth Gabriella Anna e. v. 2366 Kakucs, Gizella utca 110. A termék csak az eredeti csomagolásban, és az eredeti számlával együtt szolgáltatható vissza! 

 

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vevőt terhelik, az utánvéttel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni!

 

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően fényképezőgéppel rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség.

 

A visszaküldött rendelés teljes árát legkésőbb a termék megérkezését követő tizennégy napon belül visszautaljuk a Vevő által megadott bankszámlaszámra.